Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

....บริษัท เฟอร์โกอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายโฟม EPS ในประเทศไทย กว่า 45 ปี ให้บริการด้วยคุณธรรม จัดจำหน่ายโฟมก้อน (ยาว 6 M) - โฟมฉนวนกันความร้อนหลังคา & ผนัง - โฟมกันกระแทก - โฟมขึ้นรูปตามแบบที่ลูกค้าต้องการ - กล่องโฟม - โฟมห่อหุ้มท่อน้ำเย็น - โฟมแกะสลัก & ตกแต่ง ......
ค้นหา เว็บ รูปภาพ แผนที่ แปลภาษา Gmail
Google
ฉนวนกันความร้อน
 
     ฉนวนกันความร้อนโดยทั่วไป หมายถึง วัตถุหรือวัสดุที่มีความสามารถในการสกัดกั้นความร้อนไม่ให้ส่งผ่านจากด้านใดด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งได้ง่าย การส่งผ่านความร้อนจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งของวัสดุใดๆ หรือการถ่ายเทความร้อน ( Heat Transfer ) ระหว่างวัตถุสามารถเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออุณหภูมิของวัตถุทั้งสองมีความแตกต่างกัน ซึ่งลักษณะการถ่ายเทความร้อนนั้นมี 3 วิธี โดยอาจเกิดขึ้นจากวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายๆ วิธีพร้อมกันได้แก่
 
 

     การนำความร้อน ( Conduction ) คือ ปรากฏการณ์ที่พลังงานความร้อนถ่ายเทภายในวัตถุหนึ่งๆ หรือระหว่างวัตถุสองชิ้นที่สัมผัสกัน โดยมีทิศทางของการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า โดยที่ตัวกลางไม่มีการเคลื่อนที่

     การพาความร้อน ( convection ) คือการถ่ายโอนความร้อนที่เกิดจากที่สารใดสารหนึ่ง ได้รับความร้อนแล้ว ความหนาแน่นของอนุภาคน้อยลงขยายตัวลอยตัวสูงขึ้น พร้อมทั้งพาความร้อนไปด้วย ขณะเดียวกันส่วนอื่นที่ยังไม่ได้รับความร้อนยังมีความหนาแน่นของอนุภาคมากกว่า จะเคลื่อนมาแทนที่เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนสสารนั้นได้รับความร้อนทั่วกันจึงเรียกว่า "การพาความร้อน"

     การแผ่รังสีความร้อน ( Radiation) คือ การถ่ายโอนความร้อนที่เกิดจากแหล่งความร้อนหนึ่งไปยังสารที่มีอุณภูมิตํ่ากว่า โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง เรียกว่า การแผ่รังสีความร้อน

ประเภทของฉนวนกันความร้อน

ฉนวนกันความร้อนโพลี่ยูรีเทนโฟม (Polyurethane foam) เป็นฉนวนกันความร้อน/เก็บความเย็นได้ดี

ฉนวนกันความร้อนหรือฉนวนสะท้อนความร้อนเซรามิคโค้ตติ้ง เป็นสีเซรามิคลักษณะของเหลวใช้ทาหรือพ่นบนหลังคา ผนังอาคารช่วยสะท้อนความร้อนได้ดี

ฉนวนกันความร้อนใยแก้ว (Fiber Glass)ทำมาจากแก้วหรือเศษแก้วนำมาหลอมและปั่นเป็นเส้นใยละเอียด

ฉนวนกันความร้อนเวอร์มิคูไลน์ (Vermiculite)

ฉนวนกันความร้อนฟอยล์ (Foil)

ฉนวนกันความร้อนแคลเซี่ยมซิลิเกต (Calcium Silicate)

ฉนวนกันความร้อนใยเซลลูโลส (Cellulose)

ฉนวนกันความร้อนใยแร่ (Minerral Fiber)

ฉนวนกันความร้อนโฟมชนิดยืดหยุ่น (Elastomeric Foam)

ฉนวนกันความร้อนโฟมโพลีสไตรีน (Polystyrene Foam) 

การเลือกใช้ฉนวนกันความร้อนในแต่ละประเภท

ในการเลือกใช้ ฉนวนกันความร้อนให้ถูกต้องจำเป็นต้องเข้าใจถึงกลไกที่เกิดขึ้นภายในฉนวนกันความร้อน ประเภทต่างๆ ก่อน ฉนวนกันความร้อนโดยทั่วไปแล้ว เป็นวัสดุที่ประกอบด้วยช่องโพรงเล็กๆ ( Close cell ) และช่องอากาศภายในวัสดุที่มีลักษณะเป็นแบบปิดทึบ ( Totally Enclosed ) เรียกว่า ฉนวนมวลสาร ( Mass Insulation ) นั่นเอง ช่องเล็กๆ เหล่านี้อาจเกิดขึ้นจากเกล็ด ( Flakes ) เส้นใย ( Fibers ) ปมแข็ง ( Nodules of Solids ) หรือเซลล์ของตัววัสดุนั้นเอง ยกเว้นฉนวนสะท้อนความร้อน ( Reflective Insulation ) ดังนั้นการเลือกใช้ฉนวนกันความร้อนแบบใดนั้น ต้องปรึกษาผู้รู้หรือกูรูมืออาชีพในงานที่เกี่ยวข้องกับฉนวนกันความร้อนก่อน เพื่อวิเคราะห์ถึงภาพโดยรวม ซึ่งจะทำให้การออกแบบฉนวนกันความร้อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ ประการสำคัญผลประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับจะตกอยู่กับเจ้าของอาคารสถานที่หรือโรงงานที่ติดตั้งฉนวนกันความร้อนโดยตรง คุ้มค่ากับการลงทุนติดตั้ง ได้รับประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามที่ต้องการ ในการเลือกใช้ฉนวนความร้อนหรือฉนวนกันความร้อนมีหลักพึงพิจารณาดังนี้

 

ช่วงอุณหภูมิใช้งานที่ฉนวนใช้ได้โดยไม่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ

ค่าการนำความร้อน (Thermal Conductivity) ค่าที่ต่ำกว่าจะลดการสูญเสียพลังงานได้ดีกว่า

กำลังการอัดบีบ (Compressive Strength) ควรเลือกที่ฉนวนไม่เสียรูปทรงมาก โดยเทียบจากปริมาณการเสียรูปทรงของฉนวนต่างๆที่ค่าเดียวกันว่ารับกำลังการอัดบีบได้เท่าไร

ความทนต่อการติดไฟ

โครงสร้างเซลล์ซึ่งจะเป็นสิ่งกำหนดว่าฉนวนจะดูดซับความชื้นยากง่ายเพียงไร

รูปแบบของฉนวน กล่าวคือ ความหนาและรูปทรง ซึ่งจะเป็นสิ่งกำหนดว่าฉนวนมีความเหมาะสมกับการนำมาใช้เพียงไร

 
 
include
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /home/fkindustrial/domains/ferkoindustrial.com/public_html/config.inc.php on line 15
ติดต่อ Host ไม่ได้
เว็บลิ้งค์
สาระน่ารู้
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
โฟมคือ อะไร
ความรู้เกี่ยวกับโฟม EPS
ฉนวนกันความร้อน
Facebook เฟอร์โก
ข่าวสาร/กิจกรรม
สมัครงานกับเรา
Facebook เฟอร์โก